PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

Tải app cho IPhone Tải app cho Android

LAN VAR CẦN CÔNG NGHỆ (THƠ)

LANVAR CẦN CÔNG NGHỆ

 

Em cần anh như LanVar cn công nghệ

Giữa dòng đi xô đy đầy hoài nghi

Nay mặt hoa xin gi người quân tử

Giữ cht em vòng tay m anh ơi

 

Em cần anh như LanVar cn s sống

Sống hết lòng đ không hổ thanh xuân

Sẽ thế nào nếu không còn anh nữa

Sẽ còn ai tin em tận đáy lòng

 

Nhưng gi đây em đang được hạnh phúc

Bởi vì anh sẽ mãi mãi bên em

Anh che chở mi khi đời giông bão

Sẽ vì anh càng tươi sc cho đời

Tiểu Lan