PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

Hướng dẫn sử dụng Đăng ký Đăng nhập

Chúng tôi gồm những ai??

GS. TSKH TRẦN DUY QUÝ

GS. TSKH TRẦN DUY QUÝ
Viện trưởng viện Khoa học kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương
Nguyên viện trưởng viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam

Tiến sĩ DƯƠNG

Tiến sĩ TRẦN DUY DƯƠNG
Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Di truyền Viện di truyền Nông nghiệp

Chuyên gia DƯƠNG THANH LÂM

Kỹ sư DƯƠNG THANH LÂM
Chuyên gia nghiên cứu Sâm Ngọc Linh
0967 454 999

Chuyên gia TRẦN ĐỨC TÂM

Chuyên gia TRẦN ĐỨC TÂM
Chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường
096 8758758

Kỹ thuật TRẦN HOÀNG HÂN

Kỹ thuật TRẦN HOÀNG HÂN
Chuyên gia Công Nghệ Thông Tin
036 4099025

Kỹ thuật NGUYỄN HUỲNH NGỌC

Kỹ thuật NGUYỄN HUỲNH NGỌC
Chuyên gia Công Nghệ Thông Tin
0909 081 692