PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

Hướng dẫn sử dụng Đăng ký Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Quét QR để đăng ký

Khai sinh hồ sơ cho cây

Tách Kie và Khai sinh cho cây con

Quét mã QR để cập nhật tình trang cây theo định kỳ

Quét mã QR để xem Kie mới và cập nhật tình trạng Kie

Giao việc cho nhân viên

Chuyển nhượng hồ sơ cây

Thay đổi thông tin tài khoản

Bạn muốn cập nhật tin tức mới nhất?